Page 1 of 20 1 2 20

Giới thiệu

Học Tin học kinh tế tại National Economics University
Sống tại Hà Nội
Đến từ Hà Nội