Giới thiệu

Học Tin học kinh tế tại National Economics University
Sống tại Hà Nội
Đến từ Hà Nội