Page 1 of 2 1 2

Giới thiệu

Học Tin học kinh tế tại National Economics University
Sống tại Hà Nội
Đến từ Hà Nội